dịch
Thông Dịch Chuyển Ngữ ,dịch Tiếng Pháp sang Việt, dịch Pháp Việt chuẩn , dịch Việt Pháp, dịch nghĩa Pháp Việt, French dictionary , French to Vietnamese translation ,French to ,Vietnamese translator,Vietnamese to French translator , Vietnamese translation French , bookmark (CTRL+D)
Advertisement

Dịch Việt-Pháp :

Để dịch được nhanh chóng và dễ hiểu, Quý vị nên copy từng câu hoặc từng đoạn ngắn
Clear
Advertisement